Vacances! I també conflictes?

Article d'opinió publicat al Diari de Girona el 26 d'agost de 2017 

Mònica Buscarons
Coordinadora del Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica de la UdG i consultora del Master en Gestió i Solució de Conflictes dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.  
Xavier Pastor
Director dels postgraus de Resolució de Conflictes i Mediació de la UdG (Fundació UdG) i professor associat del Programa de Conflictologia dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.


Per fi vacances! Família, calor, moltes hores junts, gent a tot arreu... moments de plaer o moments de conflicte?

Les anhelades vacances no sempre es materialitzen en dies de descans tranquils i plaents com un s'espera o ha estat imaginant-se durant tot l'any.

Sovint les vacances es converteixen en dies estressants, on ens deslliurem de les obligacions laborals per passar a compartir moltes més hores lliures amb la família nuclear (parella, fills/es...) i sovint també, la família extensa (germans/es, cunyats/des, sogres, pares, oncles/ties, avis/àvies, nets/es...)

Són dies intensos, de voler fer tot allò que durant l'any no podem i és aquí, on apareixen possibles fonts de conflicte. Els interessos de cadascú són diferents i no sempre trobem la manera de satisfer les necessitats de tothom. Sovint hi ha algú que renuncia a les seves motivacions o en definitiva, a les seves vacances, per poder facilitar que la resta de família pugui gaudir plenament d'aquest període. Malauradament quan pensem en aquesta persona que cedeix acostuma a tenir cara de dona... però aquest seria un altre tema, el de la igualtat de gènere que donaria per fer un altre article.

Moltes persones es pregunten... per què quan realment hauríem d'estar més relaxats apareixen tants conflictes familiars? Per què el nombre de separacions i divorcis augmenta considerablement després del període de vacances?

Durant les vacances, és difícil «escapar-se» dels problemes familiars. No hi ha la possibilitat d'evadir-se amb la feina o deixar-se portar per la rutina del dia a dia. I és aquí, en els moments de vacances, quan els vertaders problemes que hem anat arrossegant durant la resta d'any apareixen i es fan visibles. És quan aquelles vacances tan esperades es converteixen en un veritable malson.

I què podem fer? Des de la Resolució de Conflictes proposem primer la prevenció, o sigui intentar fer tot el possible perquè els petits desencontres, les mínimes discordances o malentesos en l'àmbit familiar es parlin i s'intentin resoldre en el moment que apareixen, que és quan són petits i fàcilment tractables. A vegades però, ens fa mandra parlar dels problemes, altres ens fa por pel temor a destapar altres històries... És més fàcil mirar cap un altre costat i creure'ns que tot va bé...quan realment no hi va.

És per això que és important donar respostes positives, creatives i pacífiques als conflictes sense deixar que es facin grans i s'enrevessin de tal manera que ens acabin cremant les vacances i en definitiva, les relacions familiars.

Així mateix, si la situació evoluciona negativament i arriba a un punt en el qual ens sentim perduts i no sabem com resoldre aquell conflicte familiar (amb la parella, amb els fills/es, amb els sogres, amb els germans/es...) mirem de posar l'èmfasi en els punts en comú de tots, per exemple, les vacances i passem-les el millor que puguem. En tornar serà el moment de demanar ajuda externa a una persona experta en la Resolució de Conflictes (com per exemple un mediador familiar sistèmic) que ens pugui acompanyar i guiar, des d'una posició externa i imparcial, a comunicar-nos i trobar les millors solucions als conflictes.

Aprofita doncs l'estiu per bronzejar-te i, si és el cas, busca els punts en comú de tots i maneres pacífiques per resoldre els conflictes familiars que apareguin.