Nova imatge del canal ResolucioConflicteTV a Youtube

El canal de videos sobre Resolució i gestió de Conflictes, Negociació i Mediació a YouTube, ResolucioConflicteTV, ha renovat i modernitzat la seva imatge.

https://www.youtube.com/user/ResolucioConflicteTV

Comentaris