1 milió cinc-cents mil dòlars

Un gran contractista nordamericà revelava que per a cada 1% en l'ús de les habilitats per donar resposta a disputes, tensions, confrontacions i conflictes havia aconseguit un augment en la productivitat d'1 milió cinc-cents mil dòlars. Aquesta empresa va aconseguir que els seus treballadors milloressin en un 13% les habilitats esmentades.

Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan i Al Switzler a "Confrontaciones cruciales" (Gestión 2000)

Comentaris