Per què les persones no troben la manera de solucionar els seus conflictes?

Butlletí núm. 30 de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària

Com a qualsevol procés humà, nosaltres som part de la causa i la solució del conflicte. Malauradament, no hem estat entrenats per superar amb èxit aquestes situacions. Afortunadament estem a temps d'aprendre a fer-ho. Els principis i tècniques de la Resolució de conflictes són molt útils en tots els aspectes de la vida, imprescindible pel nostre equilibrat creixement personal i per a unes les relacions socials i professionals sanes.

Comentaris