Jornada "Esport, Gestió de Conflictes i Mediació"

L'ICAB organitza una jornada per analitzar els conflictes de l'esport i que poden ser gestionats per mitjà de la mediació i la Resolució de Conflictes.


L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona organitza el 29 de setembre al matí a la seu del col·legi una jornada amb un objectiu doble:

- Donar a conèixer la munió de conflictes que es produeixen a l’esport i que són susceptibles de poder-se gestionar amb les formules i procediments de la Resolució de Conflictes
, la Mediació i l’Arbitratge.

- Presentar experiències, projectes i eines de gestió de conflictes que actualment s’estan aplicant a l’esport, en clubs, amb els entrenadors, entre els jugadors i jugadores i els pares i mares d’aquests.

En aquesta jornada participen exesportistes de competició, entrenadors, àrbitres, presidents de clubs, periodistes, experts en la gestió i resolució de conflictes.

Comentaris