Cinema i Resolució de conflictes

La pàgina web de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, www.resoluciodeconflictes.org ha estrenat una nova secció. 

Presenten i comenten pel·lícules de cinema, series de televisió i d'internet que poden ajudar com a recurs a abordar i tractar una situació conflictiva. Evidentment, en funció del conflicte, del context, de les persones implicades o de la seva situació, podem trobar una o altre pel·lícula.

En aquests moments, es poden consultar películes que tracten sobre les claus bàsiques de la comunicació, el relat, els estereotips, el buylling, la informació, el desconeixement i la por, i més endavant com es contagien els climes de tensió, com aplicar la no-violència, la importància de la sensibilitat i del procés i molts altres. 
Comentaris