Pensant en el mar per aprendre a gestionar conflictes

"Cap mar calmat ha fet experts mariners" o "Amb bona mar, tothom és (es creu) un bon mariner".

Comentaris