Projecte Líders Mediadors i Mediadores


Hi ha gent que ajuda a altres persones a reduir les seves diferències i a trobar acords per resoldre els conflictes. Són persones del nostre entorn, que tenen aquesta habilitat i que fan que els espais de vida, de treball, públics i de convivència siguin positius i próspers. Són persones que generalment no tenen una formació especialitzada en Resolució de Conflictes i segurament si la tinguessin podrien fer més i millor feina en les nostres comunitats i societat. Són persones sense els recursos suficients per poder accedir aquesta formació.

Conscients d'aquesta situació, un grup de col·laboradors del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de la Universitat de Girona impulsem el projecte Teaming "LÍDERS MEDIADORS I MEDIADORES".

El projecte LÍDERS MEDIADORS I MEDIADORES pretén afavorir l'accés a la formació especialitzada, sobretot de postgrau, de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, a persones amb menys oportunitats i recursos, però proactives socialment, perquè apliquin els coneixements adquirits en el tractament positiu de conflictes a les seves comunitats, comportant unes oportunitats de millora professional, i de benestar pels seus veïns i conciutadans.

Aquest projecte busca, d'una banda, candidats i candidates que responguin a les característiques esmentades, i de l'altra, persones i organitzacions que vulguin fer una donació d'1 € mensual per una d'aquesta persones a fi i efecte que es puguin formar en Resolució de Conflictes i Mediació Comunitària.

Més informació: www.resoluciodeconflictes.org

Comentaris