Llibre "Conflicte Públic"

Novetat

Llibre "Conflicte Públic. 30 articles breus sobre la Resolució de Conflictes" de Xavier Pastor

El conflicte és un signe de la nostra civilització i, avui, ha esdevingut una coordenada bàsica i estable per entendre el funcionament de la nostra societat. Durant molt de temps el conflicte s’ha percebut només com quelcom negatiu, que calia eliminar i evitar. Però el conflicte també aporta oportunitats per avançar. I és que el conflicte no és negatiu ni positiu, és o serà d’una o altra manera en funció de la gestió que se’n faci, que en fem.

La publicació que teniu a les vostres mans és un recull d’articles de premsa on s’expliquen de forma atractiva i pedagògica conflictes públics, i, a la vegada, es comenten i s’apliquen formules provades per a la seva gestió i Resolució positiva i amb èxit.

Els trenta articles tracten conflictes públics, des de la seva triple vessant: 1) problemes que impliquen o afecten a les persones com a ciutadans; 2) situacions i fets que reclamen una resposta des dels governs i les administracions públiques, com a garants i responsables de la seguretat i l’estabilitat socials; i 3) esdeveniments i declaracions d’assumptes conflictius que s’informen en els mitjans de comunicació, que esdevenen i es fan públics.


Comentaris