Inversió

En què s'ha d'invertir?

Ni en la borsa ni en propietats. Ni cases ni cotxes: inverteixi en vostè, en aprendre. No parlo d'aconseguir un títol, sinó d'aprendre i connectar-se a una xarxa de creadors intel·ligents. La inversió no se la pot endur cap crisi.

Joichi Ito, nuevo director del Media Lab del MIT

Comentaris