Intel·ligència

"No aprens coses perquè ets intel·ligent: aprendre coses et fa intel·ligent" (..) "La intel·ligència consisteix a resoldre problemes, i el problema més difícil és ser feliç"

Fernando Alberca, professor de secundària

Comentaris