dimarts, 16 de juny de 2015

Usted puede ser ‘agente antibulos ’


  • 18 ciudades europeas desarrollan un programa para combatir prejuicios racistas
  • El eje son los agentes antirrumores: mil técnicos que luchan contra la desinformación en empresas y entidades sociales o deportivas  
"La campaña antirumores, que nació en Barcelona en 2010 para combatir la xenofobia de baja intensidad, ha desembarcado ya en seis ciudades españolas y en otras 12 de toda Europa, donde el populismo racista ha anidado estos años a caballo de la crisis."

11a edició del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària


En els darrers deu anys, a Catalunya i a l’Estat Espanyol s’ha dut a terme un gran nombre de projectes, programes, experiències de gestió i resolució de conflictes públics i de serveis de mediació per part d’institucions públiques i organitzacions privades que han facilitat un corpus de coneixement i unes fórmules d’intervenció en aquest camp. Avui hi ha molts professionals formats que desenvolupen aquest treball, a partir de diferents processos, en institucions públiques i organitzacions privades en l’espai públic del nostre país.

El 16 d'octubre de 2015 s'inicia l'11a edició (8a semipresencial) del Diploma de Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària.

Aquest postgrau –onze edicions impartides ininterrompudament; més de 150 professionals en actiu; pioner en l’anàlisi i el tractament de la conflictivitat pública, i únic postgrau dedicat exclusivament a aquesta àrea de coneixement i d’intervenció– parteix de la premissa que el conflicte és inherent a les nostres vides, forma part de la quotidianitat, i que allò que el fa ser d’una manera o d’una altra i ens permet obtenir solucions d’èxit és el seu tractament, la seva gestió i resolució i el fet que impliqui el nombre màxim d’agents afectats des d’una visió positiva i amb criteris de gestió de qualitat.

Més informació sobre programa i els docents.