dimarts, 26 de juny de 2012

Projecte Líders Mediadors i Mediadores


Hi ha gent que ajuda a altres persones a reduir les seves diferències i a trobar acords per resoldre els conflictes. Són persones del nostre entorn, que tenen aquesta habilitat i que fan que els espais de vida, de treball, públics i de convivència siguin positius i próspers. Són persones que generalment no tenen una formació especialitzada en Resolució de Conflictes i segurament si la tinguessin podrien fer més i millor feina en les nostres comunitats i societat. Són persones sense els recursos suficients per poder accedir aquesta formació.

Conscients d'aquesta situació, un grup de col·laboradors del Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de la Universitat de Girona impulsem el projecte Teaming "LÍDERS MEDIADORS I MEDIADORES".

El projecte LÍDERS MEDIADORS I MEDIADORES pretén afavorir l'accés a la formació especialitzada, sobretot de postgrau, de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, a persones amb menys oportunitats i recursos, però proactives socialment, perquè apliquin els coneixements adquirits en el tractament positiu de conflictes a les seves comunitats, comportant unes oportunitats de millora professional, i de benestar pels seus veïns i conciutadans.

Aquest projecte busca, d'una banda, candidats i candidates que responguin a les característiques esmentades, i de l'altra, persones i organitzacions que vulguin fer una donació d'1 € mensual per una d'aquesta persones a fi i efecte que es puguin formar en Resolució de Conflictes i Mediació Comunitària.

Més informació: www.resoluciodeconflictes.org

dissabte, 23 de juny de 2012

Llibre "Conflicte Públic"

Novetat

Llibre "Conflicte Públic. 30 articles breus sobre la Resolució de Conflictes" de Xavier Pastor

El conflicte és un signe de la nostra civilització i, avui, ha esdevingut una coordenada bàsica i estable per entendre el funcionament de la nostra societat. Durant molt de temps el conflicte s’ha percebut només com quelcom negatiu, que calia eliminar i evitar. Però el conflicte també aporta oportunitats per avançar. I és que el conflicte no és negatiu ni positiu, és o serà d’una o altra manera en funció de la gestió que se’n faci, que en fem.

La publicació que teniu a les vostres mans és un recull d’articles de premsa on s’expliquen de forma atractiva i pedagògica conflictes públics, i, a la vegada, es comenten i s’apliquen formules provades per a la seva gestió i Resolució positiva i amb èxit.

Els trenta articles tracten conflictes públics, des de la seva triple vessant: 1) problemes que impliquen o afecten a les persones com a ciutadans; 2) situacions i fets que reclamen una resposta des dels governs i les administracions públiques, com a garants i responsables de la seguretat i l’estabilitat socials; i 3) esdeveniments i declaracions d’assumptes conflictius que s’informen en els mitjans de comunicació, que esdevenen i es fan públics.


dimecres, 20 de juny de 2012

Parlant la gent s'enfada, parlant la gent s'entén

En aquest moments, saber Resoldre conflictes és vital. La Resolució de conflictes és molt més que comunicació; ja que parlant la gent s’entén, però parlant la gent s’enfada. És més que negociació, ja que per arribar a un acord, cal tenir una visió i actitud positives del conflicte. És més que gestió emocional, ja que hi ha factors no visibles que predisposen al conflicte. És tot això, més saber crear espais i climes de diàleg que afavoreixin l’apropament, el contacte, el coneixement, el respecte i l’estima entre les persones confrontades de forma puntual i continuada.

Editorial del núm. 36 del Butlletí de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG (Fundació UdG)